TÉLI EGYETEMEK AZ ELTE TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KARÁN

A Társadalomtudományi Kar Egészségpolitikai és Egészség-gazdaságtan Tanszéke és a Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság (ISPOR Hungary Regional Chapter) szervezésében két nemzetközi workshopot tartottak 2015. január végén.

2015. január 19–23. között rendezték a „Biostatistics for HTA implementation in Central-Eastern European countries” téli egyetemet, melyen a különböző statisztikai módszereknek az egészségügyi technológiák értékelésében játszott szerepével foglalkoztak. A rendezvény vezető oktatója Vokó Zoltán egyetemi tanár volt.
Az „Implementation of HTA in Central-Eastern European countries” kurzusra 2015. január 26–30. között került sor, melynek középpontjában az egészségügyi technológiák implementációja állt. A téli egyetemet Kaló Zoltán, a TáTK Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője irányította.

A két gyakorlatorientált képzés keretében a nemzetközi hallgatóság az ELTE, a Leideni Egyetem, az Erasmus Egyetem és a Sheffieldi Egyetem oktatóinak segítségével ismerhette meg az egészségügyi technológiák értékelésének elvi alapjait, a közép-kelet európai államokra vonatkozó specifikumait, illetve a technológiaértékeléshez szükséges legfontosabb kvantitatív módszereket.

Fotók: ELTE Társadalomtudományi Kar, Facebook