META HALLGATÓI TAGOZAT – ISPOR STUDENT CHAPTER TALÁLKOZÓ

Március 16-án megtartottuk az elnökségi ciklus második Hallgatói META – ISPOR Student Chapter találkozóját, ahol a budapesti IME-META és a bécsi ISPOR konferencia apropóján beszélgettünk az absztrakt írásról és poszter készítésről. A hallgatókkal az ELTE volt diákjai és jelenlegi PhD hallgatói osztották meg korábbi tapasztalataikat.

A találkozót azért szerveztük, hogy eloszlassuk a hallgatók kétségeit a konferenciákon való szereplésről. Azoknak, akik nem tudtak megjelenni, a következő pontokban foglaljuk össze a délután  főbb megállapításait:

  • A szakdolgozat megírása után mindenképpen érdemes egy előadás vagy poszter prezentáció keretében bemutatni a kutatás eredményeit, mert így a fél éves munkátokat az egészség-gazdaságtannal, egészségpolitikával foglalkozó publikum is megismerheti.
  • A szakdolgozat bemutatása, a további kutatás lehetőségét is magában hordozza. Nem ritka, hogy egy-egy előadás vagy poszter előadóját megkeresi valaki a hallgatóságból, hogy új nézőpontból világítsa meg az adott problémát, vagy hogy csatlakozzon a további kutatáshoz.
  • Az IME-META keretein belül előadott kutatásokat – megfelelő színvonal esetén – az európai ISPOR konferenciára is érdemes benyújtani. Amennyiben az ISPOR elfogadja az absztraktot, a hallgatók részvételét a konferencián akár anyagilag is támogathatja.
  • Bármilyen kérdés vagy bizonytalanság esetén megkereshetitek a Hallgatói Tagozat vagy a Student Chapter képviselőit, szívesen segítünk, tanácsot adunk Nektek az absztrakt összeállításához.
  • Az IME-META konferencián bemutatott munkák az IME Egészség-gazdaságtani különszámában publikáció formájában is megjelenhetnek – egy megjelent publikáció akár előnyt is jelenthet egy jövőbeli állásinterjún.
  • Nem kell attól tartanotok, hogy az általatok a szakdolgozat keretein belül kutatott téma esetleg nem releváns vagy hogy a színvonala nem elég magas. Amennyiben a konzulensetek jóváhagyja, hogy beadjátok a szakdolgozatot és záróvizsgázzatok, biztos, hogy a színvonal megfelelő.
  • Érdemes minél hamarabb felvetni konzulensetek számára a megjelenési lehetőséget. Mind az absztakt megírásában, mind a poszter elkészítésében kérjétek ki a konzulensetek véleményét. Ez esetben a konzulenst, mint társzerzőt tüntessétek fel minden megjelenés alkalmával.
  • A jövőbeli munkaadóitok is a közönség soraiban ülnek. Ha egy jó előadást tartotok vagy egy poszterről meggyőzően és emlékezetesen beszéltek, szintén előnyre tehettek szert.
  • Nem utolsó sorban, kiváló tapasztalatszerzési lehetőség. Előbb-utóbb mindenképpen szükség lesz rá, hogy egy-egy munka, kutatás eredményeit mások előtt prezentáljátok.
  • Az IME-META konferencián egyetemistaként a Hallgatói Szekció keretein belül van lehetőségetek tíz perces előadást tartani.

Az IME-META konferencia Tudományos Bizottsága
2016. április 5-ig

várja az absztraktokat.

További részletek itt.