KONFERENCIA AJÁNLÓ

A Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetségének
interdiszciplináris fóruma

a Magyar Faluegészségügyi Tudományos Társaság
VIII. konferenciája

motesz_mftt


A NYOMOR ELLÁTÁSA

LESZAKADÓ NÉPRÉTEGEK – A MÉLYSZEGÉNYSÉG SAJÁTOS ELLÁTÁSI IGÉNYEI
ÉS HATÁSA A KÖZEGÉSZSÉGÜGYRE


 

Időpontja: 2016. november 30. 9-16 óra

Helyszíne: Semmelweis Egyetem, Nagyvárad téri Elméleti Tömb, Johan Béla terem

Orvosszervező adatai: dr. Simek Ágnes Ph.D, e-mail: simek.agnes@gmail.com

A jelentkezés történhet online vagy a jelentkezési lap visszaküldésével az info@motesz.hu email címre.

A jelentkezési lap innen tölthető le.

ELLÁTÁSI IGÉNYEK


9.00 – 9.30 dr. Simek Ágnes Ph.D. 
c. egyetemi docens
Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszék
A túlélés lehetőségei halmozottan hátrányos helyzetű emberek számára a mai egészségügyi ellátásban
9.30 – 10.00 prof. dr. Forrai Judit
csoportvezető egyetemi tanár Semmelweis Egyetem Népegészségtani Tanszék
Többszörös hátrány a prostitúciós iparban
10.00 – 10.30 dr. Huszár András
házi gyermekorvos
a HGYE volt elnöke
Roma gyermekek egészségi állapota, orvosi alapellátása
10.30 – 11.00 dr. Frankfurter Márta osztályvezető főorvos
Kenessey Albert Kórház
Infektológiai Osztály Balassagyarmat
A lakóhely szerepe a mélyszegénységben élők kórházi és ambuláns ellátásában
11.00 – 11.30 Megbeszélés
11.30  Szünet 

MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK


12.00 – 12.30 dr. habil. Krémer Balázs habilitált egyetemi docens Szociológia Tanszék
Debreceni Egyetem
A nyomor kezelése
12.30 – 13.00 Orbán Zsuzsanna
nyugalmazott magyar tanár
A megelőzés legfontosabb eleme: oktatás képzés az óvodától
13.00 – 13.30 Nemes Judit
oktatási rektorhelyettes
Wesley János Lelkészképző Főiskola
A szociális munka szakmai és etikai elveinek érvényesítése a mélyszegénység kezelése során 
13.30 – 14.00 Misetics Bálint
szociológus
Társalmi szervezetek lehetőségei szegény néprétegek egészségügyi ellátásának biztosításában
14.00  Megbeszélés

 

A tanfolyam háziorvosok, gyermekorvosok, belgyógyászok, infektológusok és népegészségügyi szakorvosok számára 6 pontra akkreditált.