HEALTH POLICY, PLANNING AND FINANCING MSC 2017.

Az ELTE Társadalomtudományi Kar Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszéke 2017. szeptemberében ismét elindítja Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás MSc képzését.

A mesterszak célja olyan széles látókörű, multidiszciplináris ismeretekkel és problémaorientált szemlélettel rendelkező szakemberek képzése, illetve – a levelező tagozaton – továbbképzése, akik az egészségügy bármely területén képesek önálló egészségpolitikai és egészség-gazdaságtani tervezési és finanszírozási (elemző, tervező-fejlesztő, programmenedzseri, stb.) feladatok ellátására.

Jelentkezési határidő: 2017. február 15.

További információ a képzés honlapján és a felvi.hu oldalon.

TÁJÉKOZTATÓ ANYAGOK:


ELTE_HealthPolicy_2017 Egeszsegpolitika_MSc_ELTE_2017
Képzés tájékoztató Felvételi tájékoztató