META ÜLÉS: A MAGYAR EÜ. RENDSZER TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE

Kedves META Tagok és Érdeklődők!

A soron következő META ülés témája: A magyar egészségügyi rendszer első átfogó teljesítményértékelésének folyamatai és legfőbb eredményei (út az ötlet megszületésétől a Jelentés megjelenésig)

Időpont: 2017. május 31. (szerda) 18:00
Helyszín: SE-EMK (Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ),  Budapest, Kútvölgyi út 2, 1125

Előadások:
Mihalicza Péter, ÁEEK – A rendszerszintű teljesítményértékelési folyamat kialakítása Magyarországon
Gyenes Péter, ÁEEK – A teljesítményértékelés módszertani kihívásai, legfőbb eredményei

Opponensek, felkért hozzászólók:
Dr. Sinkó Eszter – igazgató-helyettes, SE-EMK
Dr. Kiss Norbert – tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem

Moderátor: Dr. Dózsa Csaba

Az ülésen a Magyar Egészségügyi Rendszer Teljesítményértékelésének az EMMI megbízása alapján, nyolc intézmény több mint hatvan munkatársának részvételével, az ÁEEK koordinálásával és a WHO szakmai támogatásával tavaly év végéig elkészült első átfogó jelentésének megszületése kerül bemutatásra, különös tekintettel az indikátorok elemzése során felmerült módszertani kérdésekre, kihívásokra.

A teljesítményértékelés összesen 75 kvantitatív mutató felhasználásával ad rendszerszintű diagnózist a magyar egészségügyről a 2013-15-ös időszakra vonatkozóan.

Minden indikátor részletes definíciója elérhető a https://mertek.aeek.hu oldalon, ahol  a teljes Jelentés mellett az adatok is letölthető formátumban hozzáférhetőek lesznek.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a teljes jelentés fejezetenként elérhető a következő címen:

https://mertek.aeek.hu/web/mertek-magyar-egeszsegugyi-rendszer-teljesitmenyertekelese//jelentes-2013-15

A fejezetek közül kiemelt figyelmet érdemelhet az 5. (Vezetői összefoglaló) és a 6. (Összefoglaló), melyek a vizsgált szempontok szerinti eredményeket eltérő tömörséggel összegzik.

A rendezvény speciális jellegére való tekintettel, ezúttal az élő közvetítéstől eltekintünk – ezért reméljük, hogy a téma iránt érdeklődők személyesen részt tudnak venni az ülésen.

Az ülésre Mindenkit szeretettel várunk!

Üdvözlettel:
a Szervezők és a META Elnöksége