HALLGATÓI TAGOZAT WORKSHOP

workshop_20171029A Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság 2017. november 14-én Tisztújító Közgyűlést tart. Ehhez kapcsolódóan a META Hallgatói Tagozatának tagjai fontosnak tartották azt, hogy még a Tisztújítás előtt összeállítsanak egy tervet arról, hogy a következő elnökségi ciklusban a META Hallgatói és Ifjúsági Tagozatának milyen tevékenységeket lenne érdemes folytatnia.

META Hallgatói Tagozat elnökjelöltjének kezdeményezésére szerveztünk egy találkozót Pécsen, ahol pécsi és budapesti hallgatók jelentek meg különböző karok képzéseiről és doktori iskoláiból (PTE-ETK, PTE-GYTK, ELTE-TáTK). Az elnökjelöltnek a META honlapján közzétett bemutatkozásának megfelelően, a tagozatok fő célja jelenleg, hogy a következő két évben kialakuljon a Hallgatói Tagozat állandó profilja olyan tevékenységekből és programokból, amely mögé mind graduális, mind pedig poszt-graduális hallgatók fel tudnak sorakozni.

A megbeszélésen először minden felmerülő ötletet feljegyeztünk a Hallgatói Tagozat potenciális tevékenységeiről. Ezt követően ezeket az ötleteket strukturáltuk, végül pedig kiválogattuk az általunk megvalósíthatónak gondolt feladatokat és személyeket rendeltünk hozzájuk. Ennek megfelelően röviden összefoglalva az alábbi öt célt szeretnénk megvalósítani:

Core team kialakítása: Egy olyan néhány főből álló csapat létrehozását látjuk szükségesnek, akik összefogják és koordinálják a Hallgatói Tagozat feladatait.

Hallgatói Tagozat kommunikáció: Meglévő és új kommunikációs eszközök fejlesztése: META honlap és Facebook tartalom fejlesztése; levelező lista a Hallgatói Tagozat tagjainak és nekik rendszeres hírlevelek kiküldése; élő közvetítések a META ülésekről; megjelenés különböző hallgatói fórumokon (konferenciák, szakkollégiumok, TDK stb.).

Hallgatói és Ifi szekció erősítése a META Konferencián: Részvétel és absztrakt benyújtás ösztönzése és támogatása.

Hallgatói Tagozat Summer School: Egy olyan eseményt terveznénk megvalósítani, amely többnapos, valamint kurzusokkal, előadásokkal és különböző intézmények látogatásával valósulna meg. Ennek kidolgozása az elkövetkező időszak legfontosabb feladata lesz számunkra.

PhD Hub: Olyan felület kialakítása, amelyen PhD hallgatók egymás között vitathatják meg a saját kutatási témáikat. Ehhez szorosan kapcsolódik a közös munka lehetőségének megvitatása és kialakítása PhD hallgatók között. Amennyiben ennek az alapjait leraktuk és jól működik, tervezzük kiterjeszteni graduális hallgatók felé is.