META FÓRUM: FÓKUSZBAN AZ EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTANI IRÁNYELV

A META részt vesz „Az egészségügyi technológia értékelés módszertanáról és ennek keretében költséghatékonysági elemzések készítéséről” szóló irányelv megújítási munkájában. Ennek keretében egy korábbi ülésünkön már tárgyaltuk a vakcinákkal kapcsolatos speciális ajánlásokat. Következő tudományos ülésünket 2020. június 22-én tartjuk az irányelvhez kapcsolódóan.

A META vállalta, hogy háttéranyagot és szövegszerű ajánlást dolgoz ki két tématerület vonatkozásában:

  • küszöbérték meghatározása
  • orvostechnikai eszközökre vonatkozó speciális ajánlások

A META keretei között szervezett munkacsoportokban kidolgoztuk előzetes javaslatainkat, melyeket szeretnénk a META szélesebb közönségével megosztani és megvitatni. Javaslatainkat ezt követően fogjuk az irányelv megújításán dolgozó bizottság részére eljuttatni.

A vita hatékony lefolytatása érdekében szeretnénk a fórumot személyesen megtartani, melyre a Semmelweis Egyetem, Hőgyes Tömb előadótermében (1092 Budapest, IX. Hőgyes Endre u. 7.) biztosítunk lehetőséget. A közelben a parkolási lehetőség limitált. Felhívjuk a résztvevők figyelmét, hogy mindannyiunk biztonsága érdekében az épületbe belépéshez COVID-19 kérdőív kitöltése, valamint lázmérés szükséges, amit a helyszínen, az ott dolgozó kollégák fognak lebonyolítani. Az ülésről a korábbiakhoz hasonlóan online közvetítést biztosítunk.

PROGRAM


17.00 – 17.15
. 
Felvezető előadás az irányelv megújításának szükségességéről
(Prof. Dr. Kaló Zoltán, Semmelweis Egyetem)
17.15 – 18.00 A META munkacsoport javaslatainak bemutatása
A küszöbérték alkalmazására vonatkozó irodalmi áttekintés eredményének bemutatása
(Kovács Sándor, Pécsi Tudományegyetem, META munkacsoport vezető)
A küszöbérték meghatározására vonatkozó javaslat bemutatása
(Dr. Zemplényi Antal, Pécsi Tudományegyetem, META elnök)
Az orvostechnikai eszközökre vonatkozó speciális ajánlások bemutatása
(Péter Tünde, META munkacsoport vezető)
18.00 – A META munkacsoportok javaslatainak megvitatása