A META

A MAGYAR EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTANI TÁRSASÁG CÉLJAI


A Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság 2003-ban alakult azzal a közvetlen céllal, hogy hátteret biztosítson a különböző szektorokban dolgozó hazai szakembereknek, illetve e tudományos terület iránt érdeklődőknek az egészségügyi közgazdaságtan aktuális kérdéseivel kapcsolatos szakmai megbeszélésekre. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete a pártoktól minden tekintetben független.

A Társaság további fő célja az egészség-gazdaságtan eszközeinek, módszereinek széleskörű elterjesztése, oktatása, gyakorlati felhasználása, valamint az egészség-gazdaságtan területén működő szakemberek szakmai önképzésének, szakmai érdekképviseletének biztosítása.

A társaság tevékenységén keresztül közgazdasági szakmai hátteret és konzultációs lehetőséget kínál a döntéshozók számára egészségpolitikai kérdésekben.

TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEI


  • Havi rendszerességgel vitafórumokat tart fontos egészség-politikai vagy szakmai-módszertani kérdések megvitatására
  • Gondozza az egészség-gazdasági elemzések készítésének irányelvét
  • Rövid kurzusokat, képzéseket szervez egészségügyi szakemberek számára
  • Kiemelt szervezője volt a 2006. évi VI. Európai Egészség-gazdaságtani konferenciának Budapesten
  • Tudományos szervezője minden évben az Országos Egészség-gazdaságtani Továbbképzés és Konferenciának

TÁRSASÁG FÜGGETLENSÉGE


A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete a pártoktól minden tekintetben független, azokat anyagi támogatásban nem részesítheti és azoktól anyagi támogatást nem kaphat. A Társaság sem az országgyűlési képviselői választásokon, sem az önkormányzati képviselői választásokon jelöltet nem állíthat, illetve országgyűlési- és önkormányzati képviselői jelölteket anyagilag nem támogathat.