ÉVES BESZÁMOLÓ

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (a továbbiakban Ectv.) rögzített beszámolási szabályok szerint a civil szervezetek, illetve jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei a működésükről, a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükről az adott üzleti év utolsó napjával a kötelesek beszámolót készíteni a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet alapján.

A civil szervezet az elkészített beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét köteles minden év május 31. napjáig letétbe helyezni akként, hogy a beszámolót, illetve a közhasznúsági mellékletet elektronikusan vagy  papír alapon – eredetiben vagy hitelesített másolatban – megküldi az Országos Bírósági Hivatal (1363 Budapest, Pf.24.) részére.

Emellett ha a civil szervezet saját honlappal is rendelkezik, a beszámolóját és a közhasznúsági mellékletét saját honlapján is köteles elhelyezni és annak megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítani.

A META ÉVES BESZÁMOLÓI


META
éves beszámoló
2016.
beszamolo_2015_gomb beszamolo_2014_gomb beszamolo_2013_gomb beszamolo_2012_gomb

EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓK ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETEK


2012 2013 2014 2015