META ÜLÉS & TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS

Kedves META Tagok és Érdeklődők,

Tekintettel arra, hogy a kétéves elnökségi ciklus 2017. december 31-én lejár, a következő META üléssel egybekötve Tisztújító Közgyűlést is tartunk.

META TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS


Időpont 2017. november 14. (kedd) 17:15
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 17:30
Helyszín ELTE Lágymányos, 1117 Budapest, Pázmány sétány 1/a,
Északi épület; -1.75 – Konferencia terem
Letölthető anyagok A Tisztújító Közgyűlés meghívója
Meghatalmazás
Alapszabály módosítás

META ÜLÉS


Időpont ~18.30 (A Tisztújító közgyűlést követően)
Témakör A kórházi gyógykezeléseknél alkalmazott gyógyszerek forrása, ára, finanszírozása, költségkockázata
Előadók Prof. Botz Lajos (PTE)
Dr. Higyisán Ilona (MGYT Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete)
Moderátor Dr. Zemplényi Antal
  Vincziczki Áron

A tisztújító közgyűlésre minden META tagot, az ülésre minden META tagot és érdeklődőt szeretettel várunk. Az ülés nyilvános, de nem sajtó-nyilvános esemény!

Üdvözlettel,
a META elnöksége

HALLGATÓI TAGOZAT WORKSHOP

workshop_20171029A Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság 2017. november 14-én Tisztújító Közgyűlést tart. Ehhez kapcsolódóan a META Hallgatói Tagozatának tagjai fontosnak tartották azt, hogy még a Tisztújítás előtt összeállítsanak egy tervet arról, hogy a következő elnökségi ciklusban a META Hallgatói és Ifjúsági Tagozatának milyen tevékenységeket lenne érdemes folytatnia. TOVÁBB

TISZTÚJÍTÁS // 2018-2019

Kedves META Tagok!

A Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság 2017. novemberében Tisztújító Közgyűlést fog tartani. A tisztújítás célja a 2018-2019-es elnökségi ciklus tagjainak megválasztása. A közgyűlés pontos időpontjáról hamarosan tájékoztatjuk a Tagságot.

A Tisztújító Közgyűléssel kapcsolatban itt érhető el részletes információ:

tiszujitas_informacio tiszujitas_valaszthato tiszujitas_jelölt

META ÜLÉS: HUMÁNTŐKE BEFEKTETÉS MINT A GAZDASÁG MOTORJA

Kedves META Tagok és Érdeklődők!

A soron következő META ülés témája: Humán tőke befektetés mint a gazdaság motorja

Időpont: 2017. szeptember 25. hétfő, 18:00-20:00
Módosított helyszín: ELTE Lágymányosi Campus 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a
Északi tömb 0.89 – Jedlik Ányos terem 
Meghívott előadó:
Dr. Pogátsa Zoltán
Opponens:
Prof. Dr. Kaló Zoltán
Moderátor:
Dr. Dózsa Csaba
Pogatsa_Zoltan_metaweb metaweb_kalo metaweb_dozsa

Az ülésre mindenkit szeretettel várunk!

Üdvözlettel:
a META elnöksége

KONFERENCIA: DOKTORANDUSZOK A KLINIKAI KUTATÁSOKBAN

Kedves Hallgatók és Érdeklődők!

Szeretnénk figyelmetekbe ajánlani a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata által megszervezett Doktoranduszok a klinikai kutatásokban elnevezésű tudományos konferenciát. A rendezvényen fiatal kutatók prezentálják kutatási eredményeiket és felkért ágazati vezetők szakmai kerekasztal során a felsőoktatás és az egészségügy sajátos összefonódásának aktuális kérdéseit járják körül

Továbbá a közelgő META tisztújítás következtében az egy napos konferenciát szeretnénk összekötni egy megbeszéléssel a Hallgatói és az IFI META tagozatok jövőjéről. Pécs remek lehetőséget ad arra, hogy a META tevékenysége iránt érdeklődő hallgatókkal közösen átbeszéljük a szervezet működését és kitűzzük azokat a célokat, amelyeket a következő elnöki ciklusban szeretnénk elérni. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A megbeszélés helyszínét és időpontját hamarosan nyilvánosságra hozzuk.

DOKTORANDUSZOK A KLINIKAI KUTATÁSOKBAN


DKK2017

A konferencia fővédnöke: Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán
egészségügyért felelős államtitkár (EMMI)
A konferencia védnökei: Prof. Dr. Miseta Attila dékán (PTE ÁOK)
Prof. Dr. Betlehem József dékán (PTE ETK)
Dr. Sebestyén Andor elnök (PTE KK)
A konferencia tervezett időpontja: 2017. október 28. (szombat)
A konferencia helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (Pécs, Ifjúság útja 20.)
Regisztráció határideje:   2017. szeptember 30.
Regisztrációs díj:  5.000 Ft
További információ:  info@phdpecs.hu

LETÖLTHETŐ ANYAGOK


 Konferencia felhívás Absztrakt követelmény
DKK2017_felhivas DKK2017_absztrakt

META ÜLÉS: A MAGYAR EÜ. RENDSZER TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE

Kedves META Tagok és Érdeklődők!

A soron következő META ülés témája: A magyar egészségügyi rendszer első átfogó teljesítményértékelésének folyamatai és legfőbb eredményei (út az ötlet megszületésétől a Jelentés megjelenésig)

Időpont: 2017. május 31. (szerda) 18:00
Helyszín: SE-EMK (Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ),  Budapest, Kútvölgyi út 2, 1125

Előadások:
Mihalicza Péter, ÁEEK – A rendszerszintű teljesítményértékelési folyamat kialakítása Magyarországon
Gyenes Péter, ÁEEK – A teljesítményértékelés módszertani kihívásai, legfőbb eredményei

Opponensek, felkért hozzászólók:
Dr. Sinkó Eszter – igazgató-helyettes, SE-EMK
Dr. Kiss Norbert – tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem

Moderátor: Dr. Dózsa Csaba

Az ülésen a Magyar Egészségügyi Rendszer Teljesítményértékelésének az EMMI megbízása alapján, nyolc intézmény több mint hatvan munkatársának részvételével, az ÁEEK koordinálásával és a WHO szakmai támogatásával tavaly év végéig elkészült első átfogó jelentésének megszületése kerül bemutatásra, különös tekintettel az indikátorok elemzése során felmerült módszertani kérdésekre, kihívásokra.

A teljesítményértékelés összesen 75 kvantitatív mutató felhasználásával ad rendszerszintű diagnózist a magyar egészségügyről a 2013-15-ös időszakra vonatkozóan.

Minden indikátor részletes definíciója elérhető a https://mertek.aeek.hu oldalon, ahol  a teljes Jelentés mellett az adatok is letölthető formátumban hozzáférhetőek lesznek.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a teljes jelentés fejezetenként elérhető a következő címen:

https://mertek.aeek.hu/web/mertek-magyar-egeszsegugyi-rendszer-teljesitmenyertekelese//jelentes-2013-15

A fejezetek közül kiemelt figyelmet érdemelhet az 5. (Vezetői összefoglaló) és a 6. (Összefoglaló), melyek a vizsgált szempontok szerinti eredményeket eltérő tömörséggel összegzik.

A rendezvény speciális jellegére való tekintettel, ezúttal az élő közvetítéstől eltekintünk – ezért reméljük, hogy a téma iránt érdeklődők személyesen részt tudnak venni az ülésen.

Az ülésre Mindenkit szeretettel várunk!

Üdvözlettel:
a Szervezők és a META Elnöksége

META PUBLIKÁCIÓS DÍJ 2017. – PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


A Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság (META) 2003-ban alakult azzal a céllal, hogy hátteret biztosítson a különböző szektorokban dolgozó hazai szakembereknek, illetve az e tudományos terület iránt érdeklődőknek az egészség-gazdaságtan aktuális kérdéseivel kapcsolatos szakmai megbeszélésekre, vitára. A Társaság további fő célja az egészség-gazdaságtan eszközeinek, módszereinek széleskörű elterjesztése, oktatása, gyakorlati felhasználása, valamint az egészség-gazdaságtan területén működő szakemberek szakmai önképzésének, szakmai érdekképviseletének biztosítása. A META fontos feladatának tekinti, hogy hozzájáruljon az egészség-gazdaságtan tudományának, elméletének fejlesztéséhez.

Céljai támogatására a Társaság Elnöksége 2011-ben két díjat alapított, hagyományteremtő céllal. A díjak odaítélésére évente kerül sor, a bírálóbizottság által legjobbnak ítélt nemzetközi illetve hazai szakmai folyóiratban megjelent közleményért. A díjakra a META tagjai pályázhatnak.

META NEMZETKÖZI PUBLIKÁCIÓS DÍJ 2017.


2016-ban nyomtatott/elektronikus külföldi szaklapban első szerzőként publikált szakcikk elismeréseként adható. A cikk újdonságot tartalmaz megközelítésével, az alkalmazott módszertannal, az elért eredményekkel kapcsolatban, vagy megállapításai jelentősen hozzájárulnak az egészség-gazdaságtani szemlélet terjedéséhez.

A Díjjal járó elismerés: 180.000 Ft*

META NEMZETI PUBLIKÁCIÓS DÍJ 2017.


2016-ban nyomtatott/elektronikus magyarországi szaklapban publikált szakcikk elismeréseként adható. A cikk újdonságot tartalmaz megközelítésével, az alkalmazott módszertannal, az elért eredményekkel kapcsolatban, vagy megállapításai jelentősen hozzájárulnak az egészség-gazdaságtani szemlélet terjedéséhez.

A Díjjal járó elismerés: 120.000 Ft*

Mint korábban is, az elismerések odaítéléséről a META Elnöksége dönt, az általa kijelölt független Tudományos Bizottság javaslata alapján. Pályázni tárgyévet (a publikáció megjelenését) követő év, vagyis 2017. április 30-ig lehet a megjelent cikk elküldésével a META titkárságára (office@metaweb.hu).

Az elismerés átadására és a laudációra az IME-META konferencia helyszínén, a konferencia szakmai programjába illesztve kerül sor.

*Az összeg bruttó megbízási díjként kerül kifizetésre, amelynek közterheit a Társaság teljesíti.

Pályázati határidő: 2017. április 30.

Az elismerések átadása: 2017 június 22-23., az IME-META konferencián

A korábbi díjazottakról itt tájékozódhatnak.

Üdvözlettel,
Dr. Pásztélyi Zsolt
Sinkovits Balázs
Prof. Dr. Boncz Imre

META ÜLÉS ÉS KÖZGYŰLÉS

Kedves META Tagok és Érdeklődők!

A soron következő META üléssel egybekötve tartjuk meg a META 2017. évi Közgyűlését is.

META ÉVES KÖZGYŰLÉS


Időpont: 2017. május 2. (kedd) 17:30 (határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 17:45)

Helyszín: ELTE, Lágymányosi Campus – Északi Tömb, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 0.100A terem (térkép, lásd még csatoltan)

A hivatalos meghívó a közgyűlés napirendi pontjaival, a szavazás feltételeivel és a szavazásra történő meghatalmazás formanyomtatványával, valamint a közgyűlés háttéranyagaival csatoljuk.

A közgyűlésen csak az a teljes jogú META tag vehet részt és szavazhat, aki a 2017. évi tagdíjat időben megfizette.

META ÜLÉS


Időpont: ~18:00 (a Közgyűlést követően)

Témakör: Transzlációs Medicina: A jobb minőségű és gazdaságosabb betegellátásért

Előadó: Prof. Dr. Hegyi Péter egyetemi tanár
PTE ÁOK Transzlációs Medicina Intézet
Hozzászóló: Prof. Dr. Arányi Péter egyetemi magántanár
Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottság
Moderátor: Zemplényi Antal

Az éves közgyűlésre minden META tagot, az ülésre minden META tagot és Érdeklődőt szeretettel várunk!

Üdvözlettel:
a META elnöksége

TOVÁBB

LETÖLTHETŐEK AZ ÁPRILISI META ÜLÉS ELŐADÁSAI

Az előadók beleegyezésével közzétesszük a 2017. április havi ülésen elhangzott prezentációkat. A honlapon közzétett dokumentumokat, kérjük, mindenki kezelje bizalmasan; az előadásokból csak a szerzők hozzájárulásával használjon fel anyagokat!

EURIPID_META_20170411_Németh EPR_META_20170411_Sinkovits
Németh Gergely  Sinkovits Balázs
EPR_META_20170411_Kaló
prof. Kaló Zoltán