HALLGATÓI TÁMOGATÁSOK AZ ELMÚLT IDŐSZAKBÓL


A META továbbra is elkötelezetten támogatja a hazánkban egészség-gazdaságtan területen tanuló hallgatók szakmai fejlődését.
Az elmúlt időszakban az alábbi támogatásokat biztosítottuk.


Négy hallgató részvételét támogattuk a 2019-es Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencián (IDK 2019), akik az Egészségtudományok, Egészség-gazdaságtan szekcióban számoltak be kutatásai eredményeiről. A konferencia programfüzete – benne a résztvevő hallgatókkal – itt tekinthető meg.

Egy hallgató részvételét támogattuk az ISPOR 2018-as Európai Kongresszusán az utazási költségek fedezésével. A támogatás elnyeréséhez elvárt szakmai konferencia beszámoló itt olvasható.

Egy hallgató megjelenését támogattuk az ISPOR 2019-es évi konferenciáján New Orleans-ban. A támogatásnak köszönhetően lehetővé vált egy szakdolgozat keretein belül elkészített kutatás bemutatása egy poszter prezentáció keretein belül. A bemutatott poszter itt érhető el.


#METAHallgatóiTagozat #ISPORHungaryStudentChapter #staytuned #METAGrants


META BETEGSZERVEZETI KÉPZÉS

A META 2019 május 28.-án rendezte első betegszervezeti képzését Budapesten, közel 40 betegképviselő részvételével, amihez a Janssen Akadémia biztosította a helyszínt. A rendezvényen Németh Bertalan META-Elnök, Merész Gergő, az OGYÉI-TÉF Főosztályvezetője, Vincziczki Áron, a NEAK Ártámogatási Főosztályának főosztályveztője, és  Jakab Ivett betegképviselő, az Európai Betegfórum (EPF) Ifjúsági tagozatának tagja, a Syreon Kutató Intézet egészségügyi közgazdásza adott elő. Az előadásokat igen aktív kerekasztal-beszélgetés követte, valamennyi jelenlévő bevonásával. A főbb témák a hazai egészségügyi gyógyszertámogatási és technológia-értékelési rendszer működése, a betegszervezetek bevonása a döntéshozatalba, valamint a betegszervezetek és a hatóságok közötti kommunikáció voltak.

Összességében az esemény jó példa volt a különböző érintettek közötti őszinte párbeszédre, demonstrálva, hogy a betegekkel való közvetlen együttműködés ügye az állami és a piaci szereplők, valamint a kutatók számára egyaránt kiemelt jelentőséggel bír.

XIII. META KONFERENCIA – ELŐADÁSOK / GALÉRIA / DÍJAZOTTAK


A META elnöksége köszöni Mindenkinek a részvételt, a támogatást, az áldozatos munkát és az érdekfeszítő előadásokat a XIII. META Konferencián!


Lemaradt az előadásokról vagy elmulasztotta kik lettek a konferencia díjazott előadói!?

A XIII. META Konferencián Batta Balázs a legjobb poszter, míg Füleki Gábor a legjobb szóbeli prezentációért vehetett át elismerő oklevelet. Gratulálunk a díjazottaknak!

A konferenciáról elérhető képgalériát a META Facebook oldalán érik el. Azok az előadások, melyeknél az előadó hozzájárult azok közzétételéhez itt érik el:


Találkozzunk jövőre a XIV. META Egészség-gazdaságtani Konferencián!


KONFERENCIA AJÁNLÓ

A Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztálya,
Orvosi Diagnosztikai Tudományos Bizottsága,
az Országos Onkológiai Intézet,
a Magyar Orvostudományi Társaságok Szövetsége és
a Hevesy György Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság Onkológiai Munkacsoportja

tisztelettel meghívja Önt

MOLEKULÁRIS NUKLEÁRIS MEDICINA KÉPALKOTÁS A KUTATÁS TERÜLETÉN II.

című tudományos ülésére

Helyszín: MTA Székház, Díszterem (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.)
Időpont: 2018. november 22. (csütörtök) 13.00–17.05 óra

TOVÁBB

ÓRALÁTOGATÁS AZ ELTE MESTERKÉPZÉSÉN

Már hagyománynak tekinthető, hogy a META Hallgatói Tagozatának elnöke minden évben egy rövid előadás keretében bemutatja az ELTE mesterképzésén tanuló hallgatóknak a META és az ISPOR történetét és céljait, továbbá bemutatja a META és az ISPOR nyújtotta pályázatokat, támogatási formákat, ill. egyéb programokat, lehetőségeket. Az anyagi és szakmai támogatások a hallgatók kapcsolati hálójának erősítését és a szakmai tapasztalatszerzést célozzák.

Az előadás elérhető a képre kattintva. Amennyiben kérdésetek merül fel a a META-hoz és az ISPOR-hoz kapcsódóan, forduljatok hozzánk bizalommal az előadásban található e-mail címeken keresztül!

Üdvözlettel,
Csanádi Marcell, a META Hallgatói Tagozatának elnöke
Harsányi András, a META Ifjúsági Tagozatának elnöke

META ÜLÉS: LETÖLTHETŐ ELŐADÁSOK

A nagy érdeklődéssel megtartott, 2018. szeptember 19-i „Minden, amit szerettél volna megtudni az Európai Bizottság HTA-javaslattal kapcsolatban, de eddig féltél megkérdezni…” című META ülés diasorai az előadók hozzájárulásával elérhetők az alábbi diákra kattintva:

Merész Gergő
OGYÉI-TÉF Főosztályvezető
Németh Bertalan
META Elnök

KONFERENCIA: ALKOHOL OKOZTA CARDIOMYOPATHIA

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe A Magyar Faluegészségügyi Tudományos Társaság IX. konferenciája valamint a Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetségének szervezésében megrendezésre kerülő Az alkohol okozta cardiomyopathia az etiológiától a komplex kezelésig című interdiszciplináris fórumot.

Időpont: 2018. október 17. (szerda)
Helyszín: Semmelweis Egyetem, Nagyvárad téri Elméleti Tömb, Johan Béla terem. 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 21. emelet

Jelentkezési tájékoztató és jelentkezési lap itt található. A rendezvény programja a képre kattintva érhető el.

NJSZT-OBSZ, A META ÉS AZ EGVE SZAKMAI ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ NJSZT-OBSZ, A META ÉS AZ EGVE SZAKMAI ÁLLÁSFOGLALÁSA A 25 ÉVES MAGYAR TELJESÍTMÉNY ALAPÚ EGÉSZSÉGÜGYI FINANSZÍROZÁSI RENDSZERRŐL 


A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Orvos-biológiai Szakosztálya, az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete és a Magyar Egészség-gazdasági Társaság 2018 április 11.-én egy tudományos ülést szervezett, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő nagytermében. A rendezvényen áttekintették a magyar teljesítmény alapú egészségügyi finanszírozási rendszer 25 évét. A rendezvényen elhangzott előadások, majd a követő diszkusszió alapján a következő szakmai állásfoglalást teszik:

  • A szervezetek a hazai egészségügy közfinanszírozási rendszerét egy rendkívül dicsőséges, a világ élvonalába tartozó fejlesztési fázis után hosszú idő óta megmerevedettnek tekintik.
  • A már a rendszer létrehozásakor érzékelt továbbfejlesztési igények irányába a továbblépést elkerülhetetlennek tartják. A költségszámítási struktúra átalakítása, illetve ennek naprakész karbantartása mellett megoldandónak tartják az elkülönült alrendszerek – mint háziorvosi fejkvóta, járóbeteg „fee for service”, aktív fekvőbeteg HBCS, a krónikus ellátás napi finanszírozása, illetve a gyógyszer kassza – közti átjárhatóság biztosítását, a kapacitáskontroll szolgáltatói oldalról megrendelői oldalra helyezését, a finanszírozás „output” helyett „outcome” típus felé mozdítását.
  • A rendszer továbbfejlesztési elveinek kidolgozására egy szellemi műhelymunka elindítását tartják szükségesnek, mely tevékenységnek egy professzionális szakmai háttérintézmény mellett széles körű szakmai konzultációra kell épülnie.
  • Bármilyen új finanszírozástechnikai javaslat is kerül kidolgozásra, meg kell teremteni a modell(ek) társadalmi szintű hatásvizsgálatának jogi, költségvetési kereteit az egészségfinanszírozás rendszerén belül.

ELŐZMÉNYEK


Az 1990-es rendszerváltozás alapvető átalakulást hozott az egészségügyi rendszer szervezésében, finanszírozásában. Az 1992-1993-as módosítások a tervgazdaság bázisfinanszírozását egy lépcsőben és teljes körűen teljesítmény-elvű finanszírozásra cserélték. Ezen rendszer elindulásának hátterét egy olyan informatikai fejlesztés teremtette meg, mely a rendelőkig, kórházi osztályokig kinyúlóan képes volt leképezni az ágazat elemi gazdasági történéseit. A havonta frissülő országos adatbázisra épülő finanszírozás megvalósítása 25 éve olyan teljesítmény volt, mellyel hazánk az egészséggazdasági fejlesztések élvonalába került.

A különböző típusú szolgáltatásokból összeálló komplex egészséggazdaság elkülönült kasszák rendszerével való leképezhetőségét illetően ugyanakkor már a rendszer induláskor voltak kétségek. 1998-ban felmerült a kasszák átjárhatóságának megteremthetősége is, de az egyes intézményekben elszámolható tevékenység volumenkorlátjának 2004-es bevezetésénél tovább nem léptünk. Huszonöt év alatt az egészségügyi ellátás ugyanakkor jelentősen átalakult, fejlődött. Napjainkban a domináns ellátási igényt jelentő, élethosszig tartó, nem fertőző betegségek ellátása során például felértékelődik az egészségügyi intézményeken kívüli ellátások megszervezése, amit a 25 éve megálmodott rendszer nem kezelhetett.

Melléklet: a rendezvény összefoglalója itt érhető el.

Budapest, 2018. május 8.

Dr. habil. Kósa István Törökné Kaufmann Zsuzsanna Németh Bertalan
NJSZT-OBSZ elnök EGVE elnök META elnök