NJSZT-OBSZ, A META ÉS AZ EGVE SZAKMAI ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ NJSZT-OBSZ, A META ÉS AZ EGVE SZAKMAI ÁLLÁSFOGLALÁSA A 25 ÉVES MAGYAR TELJESÍTMÉNY ALAPÚ EGÉSZSÉGÜGYI FINANSZÍROZÁSI RENDSZERRŐL 


A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Orvos-biológiai Szakosztálya, az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete és a Magyar Egészség-gazdasági Társaság 2018 április 11.-én egy tudományos ülést szervezett, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő nagytermében. A rendezvényen áttekintették a magyar teljesítmény alapú egészségügyi finanszírozási rendszer 25 évét. A rendezvényen elhangzott előadások, majd a követő diszkusszió alapján a következő szakmai állásfoglalást teszik:

  • A szervezetek a hazai egészségügy közfinanszírozási rendszerét egy rendkívül dicsőséges, a világ élvonalába tartozó fejlesztési fázis után hosszú idő óta megmerevedettnek tekintik.
  • A már a rendszer létrehozásakor érzékelt továbbfejlesztési igények irányába a továbblépést elkerülhetetlennek tartják. A költségszámítási struktúra átalakítása, illetve ennek naprakész karbantartása mellett megoldandónak tartják az elkülönült alrendszerek – mint háziorvosi fejkvóta, járóbeteg „fee for service”, aktív fekvőbeteg HBCS, a krónikus ellátás napi finanszírozása, illetve a gyógyszer kassza – közti átjárhatóság biztosítását, a kapacitáskontroll szolgáltatói oldalról megrendelői oldalra helyezését, a finanszírozás „output” helyett „outcome” típus felé mozdítását.
  • A rendszer továbbfejlesztési elveinek kidolgozására egy szellemi műhelymunka elindítását tartják szükségesnek, mely tevékenységnek egy professzionális szakmai háttérintézmény mellett széles körű szakmai konzultációra kell épülnie.
  • Bármilyen új finanszírozástechnikai javaslat is kerül kidolgozásra, meg kell teremteni a modell(ek) társadalmi szintű hatásvizsgálatának jogi, költségvetési kereteit az egészségfinanszírozás rendszerén belül.

ELŐZMÉNYEK


Az 1990-es rendszerváltozás alapvető átalakulást hozott az egészségügyi rendszer szervezésében, finanszírozásában. Az 1992-1993-as módosítások a tervgazdaság bázisfinanszírozását egy lépcsőben és teljes körűen teljesítmény-elvű finanszírozásra cserélték. Ezen rendszer elindulásának hátterét egy olyan informatikai fejlesztés teremtette meg, mely a rendelőkig, kórházi osztályokig kinyúlóan képes volt leképezni az ágazat elemi gazdasági történéseit. A havonta frissülő országos adatbázisra épülő finanszírozás megvalósítása 25 éve olyan teljesítmény volt, mellyel hazánk az egészséggazdasági fejlesztések élvonalába került.

A különböző típusú szolgáltatásokból összeálló komplex egészséggazdaság elkülönült kasszák rendszerével való leképezhetőségét illetően ugyanakkor már a rendszer induláskor voltak kétségek. 1998-ban felmerült a kasszák átjárhatóságának megteremthetősége is, de az egyes intézményekben elszámolható tevékenység volumenkorlátjának 2004-es bevezetésénél tovább nem léptünk. Huszonöt év alatt az egészségügyi ellátás ugyanakkor jelentősen átalakult, fejlődött. Napjainkban a domináns ellátási igényt jelentő, élethosszig tartó, nem fertőző betegségek ellátása során például felértékelődik az egészségügyi intézményeken kívüli ellátások megszervezése, amit a 25 éve megálmodott rendszer nem kezelhetett.

Melléklet: a rendezvény összefoglalója itt érhető el.

Budapest, 2018. május 8.

Dr. habil. Kósa István Törökné Kaufmann Zsuzsanna Németh Bertalan
NJSZT-OBSZ elnök EGVE elnök META elnök

XII. META KONFERENCIA – ELŐADÁSOK ONLINE ELÉRÉSE

Kedves Résztvevők, Kedves Előadók, Kedves Támogatóink!

Három hét telt el a XII. META Egészség-gazdaságtani Konferencia óta, melyen kiemelkedően magas számú részvevő jelent meg! Köszönjük szponzoraink bizalmát és a  rendezvény megszervezéséhez nyújtott nagylelkű támogatást, továbbá köszönjük minden előadónk, kiemelten pedig plenáris és meghívott előadóink magas szakmai színvonalú előadásait!

META2018_pres_onlineÍgéretünknek megfelelően – a környezeti felelősségvállalás jegyében online formában – tesszük elérhetővé a konferencia előadásainak és posztereinek absztraktját, illetve az elhangzott előadások anyagát .pdf formátumban. Az előadások eléréséhez kattintson a képre. Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a linken azok az előadások érhetők el, melyek nyilvánosságra hozatalához a szerző hozzájárult.

Reméljük, hogy jövőre is találkozunk Önökkel a XIII. META Egészség-gazdaságtani Konferencián!

Üdvözlettel,
Harsányi András
a XII. META Egészség-gazdaságtani Konferencia Szervező Bizottságának elnöke

META LIVE: AKADÉMIAI KEZDEMÉNYEZÉSŰ KLINIKAI VIZSGÁLATOK

A Szentágothai János Kutatóközpont kutatói egy új, saját fejlesztésű módszert dolgoztak ki, amellyel jelentősen javítható a mesterséges megtermékenyítés hatékonysága. A META ülésen a pécsi kollégák sikereinek bemutatásán keresztül arra a kérdésre kerestük a választ, hogy miként lehetnek eredményesek az akadémiai kezdeményezésű fejlesztések.

Miközben a gyógyszergyártók által finanszírozott humán klinikai vizsgálatok nagy számban futnak Magyarországon is, addig az akadémiai indíttatású klinikai vizsgálatok terén hazánk aktivitása jelentős elmaradásban van az EU más tagországaihoz képest.

A rendelkezésre álló tudásbázis és infrastrukturális kapacitás európai vérkeringésébe történő bekapcsolása érdekében alakult meg a HECRIN (Hungarian European Clinical Research Infrastructure Network) konzorcium, melyről Kovács L. Gábor professzor tartott rövid ismertetőt.

Az akadémiai szféra által kezdeményezett fejlesztések sikerességének egyik fontos hozzáadott tényezője a korai fázisú egészség-gazdaságtani elemzések és vagy beruházásgazdaságossági vizsgálatok elvégzése. Ezek módszertanát Kaló Zoltán mutatta be, kiemelt tekintettel az orvostechnikai eszközökre és diagnosztikai eljárásokra.

Az ülésről készült élő közvetítés utólag is megtekinthető itt a bejegyzésben, illetve a META Facebook oldalán.

XII. META EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTANI KONFERENCIA

META2018_cover

REGISZTRÁCIÓ & ABSZTRAKT FELTÖLTÉS

FŐ TÉMÁK


Semmelweis 200 / Népegészségügyi fejlesztések / Hogyan csökkentsük a betegterheket?
Best supportive care, terminal care, hospice ellátás / Mentális betegségek
Real-World Data / Betegregiszterek hasznosítása /
Gyógyszerinnováció és korai HTA / Ártámogatási rendszer / eHealth


TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG


Dr. Zemplényi Antal / Dr. Bidló Judit / Nagyjánosi László

Dr. Gaál Péter – felkérés alatt / Prof. Dr. Botz Lajos

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ


META ÜLÉS: AKADÉMIAI KEZDEMÉNYEZÉSŰ KLINIKAI VIZSGÁLATOK

Kedves META Tagok és Érdeklődők!

Következő  META ülésünk témája: Lab-on-a-chip technológia a mesterséges megtermékenyítésben, az akadémiai kezdeményezésű klinikai vizsgálatok jelentősége és fejlesztési lehetősége Magyarországon

Időpont: 2018. február 28. (szerda), 18:00 – 20:00

Helyszín: ELTE Lágymányosi Campus; É0.89 – Jedlik Ányos terem // 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.

Előadó: Prof. Dr. Kovács L. Gábor, akadémikus, Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont

Felkért hozzászóló: Prof. Dr. Kaló Zoltán, egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Syreon Kutató Intézet

Moderátor: Dr. Zemplényi Antal


TÉMAFELVETÉS


A Szentágothai János Kutatóközpont kutatói egy új, saját fejlesztésű módszert dolgoztak ki, amellyel jelentősen javítható a mesterséges megtermékenyítés hatékonysága. A kutatás jó példája annak, hogy akadémiai indíttatású klinikai vizsgálat is lehet eredményes.

Miközben a gyógyszergyártók által finanszírozott humán klinikai vizsgálatok nagy számban futnak Magyarországon is, addig az akadémiai indíttatású klinikai vizsgálatok terén hazánk aktivitása jelentős elmaradásban van az EU más tagországaihoz képest.

A rendelkezésre álló tudásbázis és infrastrukturális kapacitás európai vérkeringésébe történő bekapcsolása érdekében alakult meg a HECRIN (Hungarian European Clinical Research Infrastructure Network), melynek célja, hogy hazánk testületileg és szervezetileg hatékonyabb módon vegyen részt az Európai Klinikai Kutatási Infrastruktúra Hálózatában (ECRIN). A HECRIN konzorciumot Kovács L. Gábor professzor képviseli.

Mindenkit szeretettel várunk!

Üdvözlettel,
a META elnöksége

META ÜLÉS: DOHÁNYZÁSELLENES INTÉZKEDÉSEK ELEMZÉSE

Kedves META Tagok és Érdeklődők!

A Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság 2018. február 7-én tartja idei első tudományos ülését. Ülésünk témája: A dohányzásellenes intézkedések multidiszciplináris elemzése.

Időpont: 2018. február 7. (szerda),  18:00-20:00
Helyszín: NEAK Nagyelőadó,  1139 Budapest, Váci út 73/A
Előadók: Joó Tamás (SE-EMK)
Németh Bertalan (Syreon Kutató Intézet)
Dr. Urbán Róbert (ELTE)
Moderátor és opponens: Dr. Vokó Zoltán (ELTE)

Mindenkit szeretettel várunk!

Üdvözlettel,
a META elnöksége

I. META PHD HUB

December 1-jén megtartottuk az első META PhD Hub-ot. A kezdeményezés lényege, hogy a META ifi és hallgatói tagjai közösen összedolgozva segítik át egymást a kutatási folyamat nehézségein, legyen szó akár szakdolgozatról, publikációról, konferenciára való felkészülésről, vagy PhD témáról.

Az első PhD Hub alkalmával Langer András, a PTE Gyógyszerésztudományi Kar PhD hallgatójának témáját beszéltük át. Szó volt a klinikai gyógyszerészetről, a computerizált gyógyszerrendelés egészség-gazdaságtani vonatkozásairól, és arról, hogyan is érdemes nekilátni egy szisztematikus irodalomkutatásnak. Köszönjük a jelenlévőknek az aktív részvételt!

PhD_Hub_201712

Ezúton is ösztönzünk minden egészség-gazdaságtan iránt érdeklődő hallgatót, hogy csatlakozzon a META-hoz, és bátran keresse szakmai kérdésekkel az Ifi – és Hallgatói Tagozatot. A jövőben több hasonló, szakmailag hasznos ifi és hallgatói rendezvény várható!

STAY TUNED FOR META! 😉

META ÜLÉS: MAGÁNBIZTOSÍTÁS LEHETSÉGES SZEREPE EGYIPTOMBAN

TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS – EREDMÉNYEK

A Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság (META) 2017. november 14-én Tisztújító Közgyűlést tartott, ahol határozott a META Alapszabályának (székhelyváltoztatás miatti) módosításáról, továbbá a META elnökségének tagjai, ill. a META Felügyelő Bizottságában megüresedett pozíciót betöltő új tisztségviselő kerültek megválasztásra. A Tisztújító Közgyűlés eredménye alapján a következő két éves ciklusban (2018. január 1-jétől) a META Elnökségének összetétele a következő:

MAGYAR EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTANI TÁRSASÁG ELNÖKSÉGE 2018-2019


metaweb_dozsa
dr. Dózsa Csaba

metaweb_nemeth2017
Németh Bertalan

metaweb_zemplenyi
Zemplényi Antal

 Leköszönő Elnök Elnök Jelölt Elnök

metaweb_harsanyi
Harsányi András

metaweb_csanadi
Csanádi Marcell

metaweb_vincziczki
Vincziczki Áron

Ifjúsági Tagozat Elnök Hallgatói Tagozat Elnök Elnökségi Tag

metaweb_girbicz
Girbicz Nikolett

metaweb_rozsa
Rózsa Péter

metaweb_vizkelety
Vizkelety Dóra

Elnökségi Tag Elnökségi Tag Titkár

 

A META FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA


metaweb_peteri
Péteri János
metaweb_huszti
dr. Huszti Zoltán
metaweb_erdesz
Erdész Diána

KIHELYEZETT META ÜLÉS A GLASGOWI ISPOR KONFERENCIÁN

Kedves META Tagok és Érdeklődők!

A hagyományoknak megfelelően a glasgowi ISPOR-konferencia keretében idén is tartunk kihelyezett META-ülést.

Megnyitó beszédet mond Dózsa Csaba META elnök, és Harsányi András, a META Hallgatói Tagozat elnöke.

A publikációs lehetőségekről Boncz Imre professzor, a Value in Health Regional Issues (CEEWAA) társszerkesztője ad tájékoztatást.

Meghívott vendégünk Marcin Czech
lengyel egészségügyi miniszterhelyettes
Moderátor Németh Bertalan
 META jelölt elnök
Helyszín ISPOR 20th Annual European Congress, Boisdale (Loch Suite), Scottish Event Campus, Glasgow, Skócia, Egyesült Királyság
Időpont 2017. November 6. (hétfő) 16:30-17:30
Az ülés nyelve angol

ISPOR CEE Consortium-page-001Az ISPOR Central Eastern European Network további programjainak összefoglalója, kiemelve a CEE Network Welcome Reception-t, ami a régiós szakértőkkel való kötetlen eszmecsere lehetőségét biztosítja, a képre kattintva érhető el.


Az alkalmakra a glasgowi ISPOR konferencia összes magyar résztvevőjét szeretettel várjuk!

Üdvözlettel,
a META elnöksége