META ÜLÉS: A MAGYAR EÜ. RENDSZER TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE

Kedves META Tagok és Érdeklődők!

A soron következő META ülés témája: A magyar egészségügyi rendszer első átfogó teljesítményértékelésének folyamatai és legfőbb eredményei (út az ötlet megszületésétől a Jelentés megjelenésig)

Időpont: 2017. május 31. (szerda) 18:00
Helyszín: SE-EMK (Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ),  Budapest, Kútvölgyi út 2, 1125

Előadások:
Mihalicza Péter, ÁEEK – A rendszerszintű teljesítményértékelési folyamat kialakítása Magyarországon
Gyenes Péter, ÁEEK – A teljesítményértékelés módszertani kihívásai, legfőbb eredményei

Opponensek, felkért hozzászólók:
Dr. Sinkó Eszter – igazgató-helyettes, SE-EMK
Dr. Kiss Norbert – tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem

Moderátor: Dr. Dózsa Csaba

Az ülésen a Magyar Egészségügyi Rendszer Teljesítményértékelésének az EMMI megbízása alapján, nyolc intézmény több mint hatvan munkatársának részvételével, az ÁEEK koordinálásával és a WHO szakmai támogatásával tavaly év végéig elkészült első átfogó jelentésének megszületése kerül bemutatásra, különös tekintettel az indikátorok elemzése során felmerült módszertani kérdésekre, kihívásokra.

A teljesítményértékelés összesen 75 kvantitatív mutató felhasználásával ad rendszerszintű diagnózist a magyar egészségügyről a 2013-15-ös időszakra vonatkozóan.

Minden indikátor részletes definíciója elérhető a https://mertek.aeek.hu oldalon, ahol  a teljes Jelentés mellett az adatok is letölthető formátumban hozzáférhetőek lesznek.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a teljes jelentés fejezetenként elérhető a következő címen:

https://mertek.aeek.hu/web/mertek-magyar-egeszsegugyi-rendszer-teljesitmenyertekelese//jelentes-2013-15

A fejezetek közül kiemelt figyelmet érdemelhet az 5. (Vezetői összefoglaló) és a 6. (Összefoglaló), melyek a vizsgált szempontok szerinti eredményeket eltérő tömörséggel összegzik.

A rendezvény speciális jellegére való tekintettel, ezúttal az élő közvetítéstől eltekintünk – ezért reméljük, hogy a téma iránt érdeklődők személyesen részt tudnak venni az ülésen.

Az ülésre Mindenkit szeretettel várunk!

Üdvözlettel:
a Szervezők és a META Elnöksége

META PUBLIKÁCIÓS DÍJ 2017. – PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


A Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság (META) 2003-ban alakult azzal a céllal, hogy hátteret biztosítson a különböző szektorokban dolgozó hazai szakembereknek, illetve az e tudományos terület iránt érdeklődőknek az egészség-gazdaságtan aktuális kérdéseivel kapcsolatos szakmai megbeszélésekre, vitára. A Társaság további fő célja az egészség-gazdaságtan eszközeinek, módszereinek széleskörű elterjesztése, oktatása, gyakorlati felhasználása, valamint az egészség-gazdaságtan területén működő szakemberek szakmai önképzésének, szakmai érdekképviseletének biztosítása. A META fontos feladatának tekinti, hogy hozzájáruljon az egészség-gazdaságtan tudományának, elméletének fejlesztéséhez.

Céljai támogatására a Társaság Elnöksége 2011-ben két díjat alapított, hagyományteremtő céllal. A díjak odaítélésére évente kerül sor, a bírálóbizottság által legjobbnak ítélt nemzetközi illetve hazai szakmai folyóiratban megjelent közleményért. A díjakra a META tagjai pályázhatnak.

META NEMZETKÖZI PUBLIKÁCIÓS DÍJ 2017.


2016-ban nyomtatott/elektronikus külföldi szaklapban első szerzőként publikált szakcikk elismeréseként adható. A cikk újdonságot tartalmaz megközelítésével, az alkalmazott módszertannal, az elért eredményekkel kapcsolatban, vagy megállapításai jelentősen hozzájárulnak az egészség-gazdaságtani szemlélet terjedéséhez.

A Díjjal járó elismerés: 180.000 Ft*

META NEMZETI PUBLIKÁCIÓS DÍJ 2017.


2016-ban nyomtatott/elektronikus magyarországi szaklapban publikált szakcikk elismeréseként adható. A cikk újdonságot tartalmaz megközelítésével, az alkalmazott módszertannal, az elért eredményekkel kapcsolatban, vagy megállapításai jelentősen hozzájárulnak az egészség-gazdaságtani szemlélet terjedéséhez.

A Díjjal járó elismerés: 120.000 Ft*

Mint korábban is, az elismerések odaítéléséről a META Elnöksége dönt, az általa kijelölt független Tudományos Bizottság javaslata alapján. Pályázni tárgyévet (a publikáció megjelenését) követő év, vagyis 2017. április 30-ig lehet a megjelent cikk elküldésével a META titkárságára (office@metaweb.hu).

Az elismerés átadására és a laudációra az IME-META konferencia helyszínén, a konferencia szakmai programjába illesztve kerül sor.

*Az összeg bruttó megbízási díjként kerül kifizetésre, amelynek közterheit a Társaság teljesíti.

Pályázati határidő: 2017. április 30.

Az elismerések átadása: 2017 június 22-23., az IME-META konferencián

A korábbi díjazottakról itt tájékozódhatnak.

Üdvözlettel,
Dr. Pásztélyi Zsolt
Sinkovits Balázs
Prof. Dr. Boncz Imre

META ÜLÉS ÉS KÖZGYŰLÉS

Kedves META Tagok és Érdeklődők!

A soron következő META üléssel egybekötve tartjuk meg a META 2017. évi Közgyűlését is.

META ÉVES KÖZGYŰLÉS


Időpont: 2017. május 2. (kedd) 17:30 (határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 17:45)

Helyszín: ELTE, Lágymányosi Campus – Északi Tömb, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 0.100A terem (térkép, lásd még csatoltan)

A hivatalos meghívó a közgyűlés napirendi pontjaival, a szavazás feltételeivel és a szavazásra történő meghatalmazás formanyomtatványával, valamint a közgyűlés háttéranyagaival csatoljuk.

A közgyűlésen csak az a teljes jogú META tag vehet részt és szavazhat, aki a 2017. évi tagdíjat időben megfizette.

META ÜLÉS


Időpont: ~18:00 (a Közgyűlést követően)

Témakör: Transzlációs Medicina: A jobb minőségű és gazdaságosabb betegellátásért

Előadó: Prof. Dr. Hegyi Péter egyetemi tanár
PTE ÁOK Transzlációs Medicina Intézet
Hozzászóló: Prof. Dr. Arányi Péter egyetemi magántanár
Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottság
Moderátor: Zemplényi Antal

Az éves közgyűlésre minden META tagot, az ülésre minden META tagot és Érdeklődőt szeretettel várunk!

Üdvözlettel:
a META elnöksége

TOVÁBB

LETÖLTHETŐEK AZ ÁPRILISI META ÜLÉS ELŐADÁSAI

Az előadók beleegyezésével közzétesszük a 2017. április havi ülésen elhangzott prezentációkat. A honlapon közzétett dokumentumokat, kérjük, mindenki kezelje bizalmasan; az előadásokból csak a szerzők hozzájárulásával használjon fel anyagokat!

EURIPID_META_20170411_Németh EPR_META_20170411_Sinkovits
Németh Gergely  Sinkovits Balázs
EPR_META_20170411_Kaló
prof. Kaló Zoltán

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS: MÁSODIK ALKALOM

META_201704_EURIPID_1A gyógyszerek nemzetközi referenciaárazásával és az EURIPID együttműködéssel foglalkozó április 11-i ülés élő közvetítése 316 főt ért el, akik közül 93 érdeklődő hosszabb-rövidebb ideig online követte a tudományos ülés előadásait és az azt követő vitát. A múltkori alkalom nehézségeiből tanulva már az internetkapcsolat és ezen keresztül a közvetítés minősége is megfelelő volt. Az előadók és a felkért hozzászólók értékes gondolatait ezúton is köszönjük! Az élő közvetítéssel kapcsolatban bármilyen visszajelzést szívesen veszünk az office@metaweb.hu  e-mail címen! TOVÁBB

META ÜLÉS: NEMZETKÖZI REFERENCIAÁRAZÁS ÉS AZ EURIPID

Kedves META Tagok és Érdeklődők!

A soron következő META ülés témája:

A GYÓGYSZEREK NEMZETKÖZI REFERENCIAÁRAZÁSA ÉS AZ EURIPID EGYÜTTMŰKÖDÉS

EURIPID_META_20170411Az EURIPID Együttműködés a gyógyszerek árazásával és támogatásával foglalkozó nemzeti hatóságok együttműködése a támogatott gyógyszerek árának megosztására. A projekt a NEAK vezetésével működik 2010 óta. Az EU 3. egészségügyi programjának keretén belül elnyert támogatás kapcsán egy útmutató készül a nemzetközireferenciaárazás technikai részleteire vonatkozóan. Az útmutató legfontosabb inputja az a (képre kattintva elérhető) dokumentum lesz, amely a legjobb gyakorlatokat igyekszik bemutatni. Ezt a dokumentumot 2017. április 14-ig lehet véleményezni. Amennyiben az ülés során olyan felvetések fogalmazódnak meg, amit a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) támogatni tud, abban az esetben az elhangzott gondolat a NEAK véleményével együtt kerülhet benyújtásra egy egységes véleményként. Az ipari szereplők természetesen a gyártói szövetségeken (EFPIA, Medicines for Europe, EuropaBio) keresztül tudják véleményezni a riportot, illetve minden egyéb érintett a saját brüsszeli érdekképviseleti szervén keresztül.

Időpont: 2017. április 11. (kedd), 18:00-20:00

Helyszín: NEAK székház nagyelőadó (1139 Budapest, Váci út 73/A)

Előadó: Németh Gergely (NEAK) – Az EURIPID Együttműködés és a gyógyszerek nemzetközi referenciaárazása problematikájának bemutatása

Opponens, felkért hozzászóló: Sinkovits Balázs (Astra Zeneca Kft.)

Moderátor: Vincziczki Áron (NEAK)

Az első, sikeresnek bizonyult adás után folytatjuk az élő közvetítést a META Facebook oldalán.

Üdvözlettel,
a META elnöksége

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS: TAPASZTALATOK

2017. március 22-én először közvetítettünk élő adás formájában META ülést. A live stream közben és után elérhető statisztikák alapján sikeresnek mondható a bejelentkezésünk a NEAK székházából, azonban a gyenge internetkapcsolat miatt sajnos szakadozott az adás – ebből tanultunk a következő alkalomra! A három előadás, melyeket ezúton is köszönünk Éder Beátának (OGYÉI), Vincziczki Áronnak (NEAK) és Rózsa Péternek (MediConcept), elérhető a SZAKMAI TEVÉKENYSÉG >> META ÜLÉSEK menüpontban.

META_live_20170322

META ÜLÉS: KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS ELEMZÉS

A soron következő META ülés témája: A költségvetési hatás elemzés hazai és nemzetközi áttekintése – javaslatok megfogalmazása a magyarországi gyakorlathoz

Időpont: 2017. március 22. (szerda), 18:00-20:00

Helyszín: NEAK székház nagyelőadó terem (1139 Budapest, Váci út 73/A)

Előadó: Éder Beáta – OGYÉI-TÉI, ELTE-TÁTK egészségpolitika, tervezés és finanszírozás szakon a témában (a fenti címmel) készített szakdolgozata alapján

Opponensek, felkért hozzászólók:
Vincziczki Áron Zoltán
– Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Rózsa Péter – Mediconcept Kft., ELTE-TÁTK Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék

Moderátor: Németh Bertalan

Előzetesen három (szabadon hozzáférhető) publikációt, ill. a megújult Egészség-gazdaságtani Irányelvet tesszük elérhetővé, mint ajánlott irodalom a témában:

BIA_META_ules3 BIA_META_ules2
Guidance on Budget Impact Analysis
of Health Technologies in Ireland
ISPOR Task Force Report
Budget Impact Analysis
BIA_META_ules1 Iranyelv_új
Guidelines for Conducting
Pharmaceutical Budget Impact Analyses
Egészség-gazdaságtani
Irányelv

ISPOR Board Of Directors Election 2017-2018

Örömmel adunk tájékoztatást róla, hogy az International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) elnöki pozíciójára idén először kapott jelölést kelet-európai szakember. Kaló Zoltán egyike a két elnökjelöltnek, akikre az ISPOR tagok leadhatják szavazatukat.

ISPOR_vote_button
ISPOR Vision Statement by Zoltán Kaló, MSc, MD, PhD


kalo_syreonSince my childhood, I have dreamt about building bridges between different stakeholders, regions, and cultures. I believe passionately that 1) policy-makers, researchers, and manufacturers have common objectives; 2) they must work together in a common framework to improve decision making for health globally, and 3) high-quality economic and outcomes research must be promoted equally in higher and lower income countries.

The tremendous success of ISPOR in recent years is built of the abovementioned principles. ISPOR is a rapidly growing scientific organization with strong track record of building bridges between different stakeholders, regions, and cultures. More and more participants of ISPOR conferences are from lower income countries. My nomination for ISPOR presidency proves that leaders of our society are paying attention to emerging economies. I fully support the vision and mission of the society, and I am honored to be the first candidate from Central and Eastern Europe for the ISPOR Presidency.

My ambition for the ISPOR Presidency is to promote collaborative research, education, and application of common principles and practices between higher and lower income countries across different regions. I am committed to expedite patient empowerment in global and local health care policy and to strengthen collaboration with other global organizations and scientific societies. In higher income countries, I would like to facilitate the establishment of local ISPOR chapters and engagement of policy makers with ISPOR initiatives and events. In emerging economies, I plan to support capacity building in health economics and outcomes research, and facilitate the transparency, objectivity, and appropriateness of allocation of scarce health care resources. Finally, in lower income countries, I will work actively to mobilize and engage skilled health economists and outcomes researchers so we can all benefit from their plenary presentations at major international conferences and increasing publications in high-impact journals.

Regardless of the outcome of my candidacy, I am dedicated to support implementation of ISPOR Strategic Plan 2016–2020.

META ÜLÉS: ÉLŐ KÖZVETÍTÉS

Kedves META Tagok és Érdeklődők!

iPhone_LSE_META_660x400A múlt hét folyamán a META Facebook oldalán megtörtént az első élő közvetítés, amikor a London School of Economics International Health Policy Conference rendezvényéről jelentkeztünk be. Csanádi Marcell előadását azóta több, mint háromszázan tekintették meg és közel ezer elérést produkált.

Ennek a közvetítésnek a sikerén felbuzdulva a META elnöksége úgy határozott, hogy a jövőben egyes META üléseket élő közvetítés formájában elérhetővé tesz a társaság Facebook oldalán. Az elnökség célja ezzel, hogy lehetőséget nyújtson a vidéki tagoknak és minden érdeklődőnek, akik valamiért nem tudnak személyesen részt venni az üléseken, hogy az élő közvetítésen keresztül megtekinthessék az előadásokat.

Marcell az ISPOR Hungary Student Chapter tagja, az OGYÉI Technológia-értékelő Főosztály szerepéről végzett kutatását adta elő a London School of Economics  egészségpolitika fókuszú konferenciáján. Ha lemaradtak az élő közvetítésről alább olvashatják az előadás absztraktját, aki pedig kedvet érez hozzá, megtekintheti a felvételt is:


Marcell Csanádi – HTA in Hungary: how much does it matter?
(Olga Löblová, Piotr Ozierański, András Harsányi, Zoltán Kaló, Martin McKee, Lawrence King)


This paper examines health technology assessment’s (HTA) institutional context, impact and associated benefits and costs in Hungary within public reimbursement procedures. We focus on the HTA Department, established in 2004 to evaluate health technologies and support reimbursement policy of the National Health Insurance Fund (NHIF). We conducted 26 in-depth, semi-structured interviews with purposively sampled representatives of manufacturer companies, consultancies preparing HTA submissions, HTA Department, NHIF, Ministry of Health, academia and patient organizations.

We found that, first, while in some areas the HTA Department fulfilled its intended formal role in supporting evidence-based policymaking, it faced several major institutional constraints, including limited transparency and insufficient consultation with experts and manufacturers. Second, the perceived influence of the Department on reimbursement process was limited, as indicated by its inferior position in relationships with NHIF and health policymakers. third, the HTA Department had a positive impact on the development of broader HTA system in Hungary, constituting an infrastructure of evidence-based policymaking. While costs and benefits of such system were difficult to quantify, there was strong scepticism as to whether it represented “good value for money”. our findings suggest the need for immediate improvements of the transparency of HTA and drug reimbursement process in Hungary.