TISZTÚJÍTÁS – JELÖLTEK

Kedves META Tagok!

A Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság 2017. november 14-én Tisztújító Közgyűlést fog tartani. A tisztújítás célja a 2018-2019-es elnökségi ciklus tagjainak megválasztása. A Tisztújító Közgyűléssel kapcsolatban itt érhető el részletes információ.

„Tisztségviselőnek […] kizárólag olyan magánszemély tag jelölhető, aki legalább két éve megszakítás, szünetelés nélkül tagja az Egyesületnek, és akinek nem áll fenn az Egyesület irányában semminemű tartozása” (META Alapszabály)

„Minden, tisztségviselőnek (elnökségi és felügyelő bizottsági tag) jelölt személyt […] legalább 5 – szavazati joggal rendelkező – egyesületi tagnak kell támogatnia.” (META Alapszabály)

A jelöléseket és támogatásokat az office@metaweb.hu címre kérjük megküldeni. Az öt támogató jelölést kapó tagok – amennyiben elfogadják a jelölést és vállalják az indulást – hivatalos Jelöltekké válnak.

A jelöltek bemutatkozása az egyes tisztségek szerint, a jelölés sorrendjében, alább olvasható.

JELÖLT ELNÖK
metaweb_zemplenyi Bemutatkozás

A Pécsi Tudományegyetemen 2004-ben közgazdász (MSc), majd 2016-ban PhD fokozatot szereztem. Több mint tíz éve dolgozom vezetőként a Pécsi Tudományegyetem egészségügyi gazdálkodásirányítási területén, melynek során megismertem az egészségügyi rendszer működésének intézményi aspektusát, és a szolgáltatók szintjén megjelenő kihívásokat. Közgazdászként az egészségügyben végzett munkám során mindig foglalkoztattak a döntések gazdasági következményei és ennek az egészségügyi rendszer magasabb szintjén megjelenő összefüggései, ezért a tudásomat az egészség-gazdaságtan területén kezdtem mélyíteni, melynek keretében PhD fokozatot szereztem a kórházi technológiák egészség-gazdaságtani értékelése témakörben. Az egészség-gazdaságtan módszereit a gyakorlatban is alkalmazom, a Pécsi Tudományegyetemen és részállásban a Syreon Kutatóintézetben is rendszeresen dolgozom technológiaértékelési és modellezési projekteken. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2012-ben okleveles egészségpolitikai szakértő (MSc) szakképzettséget szereztem, a META Elnökségének 2016 óta vagyok tagja.

META elnöki tervek

Az egészségügyi menedzsment és az egészség-gazdaságtan területén szerzett tapasztalataim együttesen világítottak rá arra, hogy a problémák azonosítása és a szükséges válaszok akkor fogalmazhatóak meg, ha a való életből, annak különböző színtereiről merítjük az információt, és azok tudományos igényű feldolgozásával és értékelésével támogatjuk a döntéshozatalt az egészségügyben.

A META küldetése, hogy egy olyan platformot biztosítson, ahol nyíltan, szakmai alapon lehet diskurzust folytatni. Ezt a hagyományt megtartva fontosnak érzem, hogy a META a jövőben is pártatlanul és széles kört bevonva vitassa meg az egészségüggyel kapcsolatos kérdéseket. Az elmúlt évtizedben az egészség-gazdaságtan tudásbázisa hazánkban nagyon jelentős fejlődésen ment keresztül, ezért fontosnak érzem, hogy a META a felgyülemlett tapasztalatával még hatékonyabban tudja demonstrálni az egészség-gazdaságtan jelentőségét a döntéshozók irányába.

Megválasztásom esetén a META működése vonatkozásában három fő területre kívánok fókuszálni:

 • A META Elnökségével közösen elő kívánom segíteni, hogy a META nyitottabb és láthatóbb legyen. Ennek keretében szorosabb együttműködés kialakítását tervezem az egészségügyi szakma más független társaságaival az egészség-gazdaságtani szemlélet terjesztése érdekében (pl. kölcsönös részvétel a konferenciákon). Támogatni kívánok minden olyan kezdeményezést, ami az Ifjúsági és a Hallgatói Tagozat megjelenését növeli a META működésében, hogy a hallgatók a lelkesedésükkel és friss ötleteikkel színesítsék a Társaság működését. Fontosnak tartom továbbá a META nemzetközi kapcsolatainak ápolását és fejlesztését.
 • Támogatni szeretnék minden olyan törekvést, ami a META értékét növeli a tagsága számára. Ennek keretében szeretném elősegíteni, hogy a META-n belül szakmai műhelymunka is folyjék, és élő munkacsoportok szerveződjenek. Szeretném lehetővé tenni, hogy kutatói szeminárium keretében egy-egy olyan szakértő vagy kutató mutathassa be a munkáját, ami tartalmi és módszertani szempontból hasznos lehet más, hasonló érdeklődésű tagok számára. A havonta szerveződő META üléseken törekedni kívánok arra, hogy az egészségügy szereplőinek szélesebb köre (betegszervezet, ipari szereplők, akadémia, szolgáltatók, finanszírozók stb.) kapjon lehetőséget egy adott problématerület megvilágítására.
 • Támogatni kívánom, hogy a META diverzitása erősödjön. Földrajzi szempontból fontosnak tartom a fővároson kívül működő akadémiai intézményekben (Debrecen, Szeged, Pécs) dolgozó és hallgató érdeklődők közvetlenebb megszólítását. Szakmai szempontból úgy gondolom, hogy szükséges a kapcsolat erősítése az OGYÉI Technológiaértékelő Főosztállyal, illetve a betegszervezetek hatékonyabb bekapcsolása az egészség-gazdaságtannal kapcsolatos diskurzusba.
Zemplényi Antal
IFJÚSÁGI TAGOZAT ELNÖK
metaweb_harsanyi Bemutatkozás

Egyetemi mesterképzésemet az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végeztem Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás szakon, egészség-gazdaságtan specializációval. Az egyetem elvégzését követően a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Ártámogatási Főosztályán kezdem dolgozni támogatáspolitikai elemzőként. 2015 szeptemberében állami ösztöndíjasként kezdtem meg PhD tanulmányaimat az ELTE Szociológia Doktori Iskolájának Szociálpolitika Programján. Doktori kutatásom fókuszában a szabadalomvesztett gyógyszerek támogatáspolitikája, ill. ezzel összefüggésben a gyógyszerprogramok teljesítményértékelésének lehetséges aspektusai állnak.

META Ifjúsági Tagozat elnöki tervek

Meggyőződésem, hogy a Hallgatói és az Ifjúsági Tagozat között a következő két évben az eddigieknél szorosabb együttműködést kell kialakítani. Ennek érdekében Csanádi Marcellel, a Hallgatói Tagozat elnökjelöltjével közös, összehangolt program kialakításán dolgozunk.

Terveim szerint tenni szeretnék továbbá azért, hogy a META és az egészség-gazdaságtani szakma fiatal szakembereivel a jövőben hatékonyabb módon tudjon kommunikálni a társaság. Ehhez az elmúlt két évben kialakult gyakorlat folytatását / továbbfejlesztését tervezem:

 • A META ülések élő közvetítéseinek folytatása – melynek célja, hogy az ülések lakóhelytől függetlenül a társaság minden tagja számára elérhetőek legyenek.
 • A társaság honlapjának üzemeltetése a transzparens működés biztosítása érdekében.
 • Web 2.0-es csatornák szisztematikus, hatékony használata.

Ezen túlmenően támogatni kívánom a META Elnökének munkáját és céljait, illetve az éves META konferencia sikeres megszervezését.

Harsányi András
HALLGATÓI TAGOZAT ELNÖK
metaweb_csanadi Bemutatkozás

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2014-ben végeztem el az Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás képzést. 2016 óta vagyok a Pécsi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar doktorandusz hallgatója a Gyógyszertudományok Doktori Iskolában. Kutatási témám az egészségügyi technológiákhoz kapcsolódó árazási és ártámogatási döntések tudományos megalapozottságának vizsgálata Közép- és Kelet Európa országaiban. A mesterképzés befejezésétől dolgozom a Syreon Kutató Intézetben, ahol elsősorban egészségpolitikával és egészségügyi finanszírozással kapcsolatos kutatásokban veszek részt. Ezen kívül részt veszek a szervezet Európai Uniós projektjeinek koordinálásban és szakmai megvalósításában.

Az aktív hallgatói közélet iránti érdeklődésből csatlakoztam a BME Management Szakkollégiumhoz az alapképzés alatt 2012-ben, melynek később vezetőségi tagja voltam egy éven keresztül. Két és fél év aktív szakkollégiumi élet után egy évig senior-ként támogattam a szakkollégium működését. Ez idő alatt számos tapasztalatot szereztem szakmai rendezvények, közösségi tevékenységek megvalósítása és fiatalabb szakkollégisták mentorálása tekintetében.

Hallgatói Tagozat elnöki tervek

A mesterképzés legelején ismerkedtem meg a META tevékenységével és azóta rendszeresen látogatom a META üléseket és konferenciákat. Éppen ezért saját tapasztalatból láttam, hogy nagyon is célravezető a hallgatók érdeklődésére és motiváltságára építkezni, mert ezáltal hosszú távon köteleződhetnek el a szervezet iránt. Az elmúlt két évben a hallgatói elnök munkáját igyekeztem támogatni és a minél több tapasztalatot gyűjteni arról, hogy hogyan lehet aktív Hallgatói Tagozatot működtetni. Elnöki terveim között szerepel, hogy a leköszönő hallgatói elnök által elindított kezdeményezéseket folytassam, mint például a hallgatók ösztönzése konferencia részvételre és poszter/előadás készítésére, előadások szervezése hallgatók számára érdekes témákról és az ISPOR Student Chapter hazai tagozatának bekapcsolása a nemzetközi hallgatói életbe. Ezen kívül fő célom, hogy kialakítsuk a Hallgatói Tagozat állandó profilját olyan tevékenységekből és programokból, amely mögé mind graduális, mind poszt-graduális hallgatók fel tudnak sorakozni. A META tevékenységéhez kapcsolódó doktorandusz és egyetemi alap- illetve mesterképzés hallgatók között szeretnék kialakítani olyan lehetőségeket, amelyek kölcsönösen hasznossá válhatnak bármely képzésen részt vevők számára. Szeretnék nagy hangsúlyt fektetni együttműködési lehetőségek kialakítására olyan PhD hallgatók körében is, akik az egészség-gazdaságtan és egészségpolitika peremterületein kutatnak. Célkitűzéseimet természetesen a META Elnökségi Tagok segítségével és iránymutatásával szeretném megvalósítani.

Megválasztásom esetén, az elnöki időszak végére szeretném elérni, hogy a META Hallgatói Tagozatnak legyenek olyan rendszeres tevékenységei, amelyek által nagyobb figyelmet és szakmai elismertséget kap.

Csanádi Marcell
ELNÖKSÉGI TAG
metaweb_kovi Gyermekgyógyász, gyermekradiológus, orvos-közgazdász .

2000-ig gyakorló orvos voltam a Budai gyermekkórházban, majd a Semmelweis egyetem I. gyermekklinikáján. Azután az OEP munkatársa voltam 2010-ig. Az természetbeni ellátások finanszírozásával és szakmapolitikával foglalkoztam.

2010-től 6 éven át az ELTE oktatója voltam.

Az orvosi foglalkozást sosem hagytam abba, magánrendelést folytattam a Telki Kórházban majd a Prima Medica Kft-ben.

2004-ben léptem be a META-ba, 2008-tól kisebb megszakításokkal a META elnökségi tagja vagyok.

Mint a META elnökségi tagja az ülések, konferenciák szervezésével foglalkozom. A 2014-től bevezetett kihelyezett ülések szervezésében aktív szerepem volt.

A MOTESZ-szel és a Szakmai Kollégiummal szoros kapcsolatot tartok. Tagja voltam a Szakmai Kollégium tagjaként működő Egészség-gazdaságtan és Menedzsment Tanácsnak.

A jövőben is szeretnék részt venni a META keretében a szervező munkában, szeretnénk az évente megrendezendő konferenciát új alapokra helyezni, folytatni a kihelyezett ülések hagyományát. Tervezzük a MOTESZ szakmai társaságaival szorosabbra fűzni a kapcsolatot, és az orvosi szakmákban erősíteni az egészség-gazdaságtani szemléletet. Amennyiben bizalmat kapok a tagságtól azon is fogok dolgozni, hogy találjunk a tagságban további női elnökségi tagokat, akik majd a nyomdokaimba lépnek.

Kövi Rita

metaweb_girbicz

Girbicz Nikolett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemutatkozás

Közgazdászként végeztem a Budapesti Corvinus Egyetem vezetés-szervezés szakirányán 2012-ben. Egyetemi éveim alatt tagja voltam a Rajk László Szakkollégiumnak. Itt találkoztam először az egészségfinanszírozás területével, és döntöttem úgy, hogy az egészségüggyel szeretnék foglalkozni. 2010-ben lehetőségem volt egy szemesztert az IÉSEG School of Management hallgatójaként tölteni, ahol többek között egyes országok egészségügyi rendszereinek menedzsmentjéről hallgattam kurzust. 2013 és 2015 között pedig az ELTE Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás esti képzésének hallgatója voltam.

Szakmai tevékenységem során próbáltam széles látókörre szert tenni a gyógyszerfinanszírozás területén:

 • 2011-ben elemzőként kezdtem az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Ártámogatási Főosztályán, ahol a gyakorlatban is megismerhettem a gyógyszerfinanszírozási folyamatokat.
 • 2014-ben az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének market access menedzsereként folytattam karrierem, ahol a gyógyszeripar egészét érintő finanszírozáspolitikai kérdésekkel foglalkoztam.
 • Jelenleg a világ egyik vezető biotechnológiai vállalatának helyi irodájában, az Amgen Kft-nél dolgozom market access menedzserként, többek között onkohematológiai és kardiovaszkuláris terápiás területeken.

META elnökségi tagsági tervek

META elnökségi tagként azon szeretnék dolgozni, hogy

 • a társaság tagjai még inkább egy aktív platformként tekintsenek a META-ra, ahol az őket érintő, aktuális egészség-gazdságtani kérdésekben informálódhatnak, azokat megvitathatják (előadásokon, konferenciákon, akár más – digitális (pl. LinkedIn csoport) – csatornákon keresztül is), illetve hogy
 • az egészség-gazdaságtan elfogadottsága növekedjen a hazai döntéshozók, az orvos-szakma és általában a társadalom szemében, amihez elengedhetetlennek tartom mind a belső együttműködés, mind a külső kommunikáció, kifelé fordulás erősítését. Ide értem azt is, hogy az egészség-gazdaságtan a hazai közgazdasági élet aktívabb résztvevőjévé váljon.
 • Célom továbbá a betegközpontúság erősítése a szervezetben, mely részben átfed a fenti törekvéssel: a betegek egészség-gazdaságtani értésének növelése, hogy érdekeiket megfelelően képviselhessék. A másik oldalról fontosnak tartom véleményük, preferenciáik becsatornázását a szervezetbe.

metaweb_vincziczki

Vincziczki Áron

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemutatkozás

A Budapesti Corvinus Egyetemen végeztem 2007-ben egészségügy szakon, majd sikeresen abszolváltam az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás szakát 2012-ben. Szakmai munkámat 2007-ben a Medicover Zrt.-nél kezdtem meg, majd 2007 és 2014 között a Technológia-értékelő Irodában/Főosztályon mélyítettem el az egyetemen tanult egészség-gazdaságtani tudást. 2014 és 2016 között az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Gyógyszer Transzparencia osztály vezetőjeként, 2016 őszétől az Ártámogatási Főosztály főosztályvezető-helyetteseként, majd immár új szervezeti név alatt, 2017 februárjától a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Ártámogatási Főosztály vezetőjeként dolgozom.

META elnökségi tagsági tervek

2014-ben csatlakozhattam a META elnökségéhez először, mint Hallgatói Tagozat Elnök, majd rá 2 évvel, mint Ifjúsági Tagozat Elnök, amely tisztséget a mai napig ellátok. Hiszem azt, hogy a META-nak egy összefogó ernyőszervezetként kell segítenie az egészség-gazdaságtannal foglalkozó szakma képviselőit; tudományos témák előkészítésével, terjesztésével, melyhez elengedhetetlen a fiatal kollégák aktivitásának megnyerése. A mai felgyorsult világban a fiatalság megszólítása, szervezeti légkör átültetése új kihívásokat igényel, mely folyamat nehézkes, de nem lehetetlen feladat. A META jövőjének záloga a folyamatos megújulás, melyhez elengedhetetlen a szakmaiság kiterjesztése, az elnökség látóterének tágítása, aminek a mindennapi munkavégzésben is meg kell testesülnie. Ehhez szorgalom, kitartás, új nézőpontok előtérbe helyezése elengedhetetlen, melyhez a szakmaiságon túl, független szervezetként meg kell találnunk a politikai sodorirányban a helyünket, ezzel is erősítve az érdekérvényesítő szerepünket. Bízom abban, hogy ebben az új, de régi értékeket magának tudó iránynak hasznos tagja tudok lenni, elősegítve a szervezet minél nagyobb elfogadottságát, mind szakmai, mind politikai színtéren.


metaweb_rozsa

Rózsa Péter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemutatkozás

Diplomámat 2007-ban szereztem a Budapesti Corvinus Egyetemen, nemzetközi gazdaság és egészségügyi közgazdaságtan szakirányokon. Ezt követően elvégeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetem gyógyszerpolitika és gyógyszer-gazdaságtan szakirányú továbbképzési szakát. 2015-ben fejeztem be PhD-tanulmányaimat az ELTE Társadalomtudományi Karának Szociológia Doktori Iskolájában.

Karrieremet 2007-ben kezdtem az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Gyógyszerügyi Főosztályán. 2008-ban kollégáimmal megalapítottuk a MediConcept Kft, amelynek azóta is vezetek. Emellett 2008 óta az ELTE Egészségpolitikai és Egészség-gazdaságtan Tanszék óraadó tanára is vagyok.

META elnökségi tagsági tervek

Megválasztásom esetén három fő területen szeretnék a társaság segítségére lenni azon feladatok ellátásán túl (legyen az szervezési, szakmai vagy egyéb feladat), amelyekre az elnökség kijelölne:

Elsősorban a Társaság és szakma ismertségét és elismertségét szeretném növelni a hazai közéletben. Kiemelkedő fontosságúnak tartom, hogy a felhívjuk a figyelmet az egészség-gazdaságtanra és szakmai eredményeinket közérthetően kommunikáljuk a lakosság felé is.

Másodsorban azon dolgoznék, hogy növeljük a Társaság érdekérvényesítő képességét, valamint bővítsük és javítsuk az egyéb szakmai szervezetekkel történő kapcsolatrendszerünket.

Végezetül szeretném jobban bevonni a társaság életébe Ifjúsági és a Hallgatói Tagozat képviselőit. Közelebb szeretném hozni hozzájuk a szervezetet, hogy a Társaság mindinkább egy élő és aktív közösségé váljon.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAG
metaweb_erdesz

Erdész Diána

 

 

A Budapesti Corvinus Egyetemen végeztem 2006-ban közgazdaságtan és egészség-gazdaságtan szakon. Szakmai munkámat 2005-ben kezdtem meg az MSD Magyarország Kft.-nél egészségügyi közgazdász elemzőként, majd 2016-ig market access menedzserként. 2009-2011 között az ELTE Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék hallgatójaként lehetőségem volt tanulmányaimat egészség-gazdaságtan valamint egészségpolitika területeken  tovább folytatni. 2015-2017-ben az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületénél market access munkacsoport vezetőként további iparági tapasztalatokat szereztem. Jelenleg  a Janssen-Cilag Kft.-nél dolgozom market access menedzserként.